Chiều 19/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi)


Tên album
Chiều 19/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/10/2022 11:18:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 04/10/2022 11:21:56 SA

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trình bày tờ trình.

Dung lượng: 568,21kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 04/10/2022 11:21:56 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 674,66kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 04/10/2022 11:21:56 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 591,10kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 04/10/2022 11:21:56 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 884,99kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 04/10/2022 11:21:56 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu.

Dung lượng: 711,15kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Giá (sửa đổi)

Ngày tạo: 04/10/2022 11:21:56 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.

Dung lượng: 563,65kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất