Chiều 15/9/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 15/9/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/10/2022 10:54:07 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/10/2022 10:55:30 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 912,21kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/10/2022 10:55:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 762,77kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/10/2022 10:55:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 709,07kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/10/2022 10:55:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 973,88kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/10/2022 10:55:30 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 641,76kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 04/10/2022 10:55:30 SA

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 966,35kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất