Sáng 15/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát năm 2022


Tên album
Sáng 15/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát năm 2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/10/2022 10:26:58 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát năm 2022

Ngày tạo: 04/10/2022 10:34:27 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 719,11kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát năm 2022

Ngày tạo: 04/10/2022 10:34:27 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng tham gia thảo luận

Dung lượng: 467,50kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát năm 2022

Ngày tạo: 04/10/2022 10:34:27 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga trình bày báo cáo thẩm tra

Dung lượng: 827,75kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát năm 2022

Ngày tạo: 04/10/2022 10:34:27 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Dung lượng: 502,74kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát năm 2022

Ngày tạo: 04/10/2022 10:34:27 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 545,58kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, công tác của ngành Tòa án, Kiểm sát năm 2022

Ngày tạo: 04/10/2022 10:34:27 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành nội dung phiên họp

Dung lượng: 711,90kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất