Chiều 14/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022


Tên album
Chiều 14/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/10/2022 9:51:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022

Ngày tạo: 04/10/2022 09:53:16 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 892,79kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022

Ngày tạo: 04/10/2022 09:53:16 SA

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Phiên họp.

Dung lượng: 550,83kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022

Ngày tạo: 04/10/2022 09:53:16 SA

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 610,22kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022

Ngày tạo: 04/10/2022 09:53:16 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu.

Dung lượng: 707,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022

Ngày tạo: 04/10/2022 09:53:16 SA

Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành Phiên họp.

Dung lượng: 717,60kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 8/2022

Ngày tạo: 04/10/2022 09:53:16 SA

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ phát biểu.

Dung lượng: 715,89kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất