Chiều 12/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước


Tên album
Chiều 12/9/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/09/2022 11:41:30 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 22/09/2022 03:59:56 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 832,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 22/09/2022 03:59:56 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy phát biểu.

Dung lượng: 710,34kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 22/09/2022 03:59:56 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu.

Dung lượng: 892,09kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 22/09/2022 03:59:56 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu.

Dung lượng: 870,97kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 22/09/2022 03:59:56 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày các báo cáo thẩm tra (tóm tắt).

Dung lượng: 633,76kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2022 và kế hoạch kiểm toán năm 2023 của Kiểm toán nhà nước

Ngày tạo: 22/09/2022 03:59:56 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 912,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất