Sáng 12/9/2022: Khai mạc phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 12/9/2022: Khai mạc phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/09/2022 11:07:39 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/09/2022 11:09:56 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 794,68kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/09/2022 11:09:56 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/09/2022 11:09:56 SA

Thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 719,25kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/09/2022 11:09:56 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 697,58kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/09/2022 11:09:56 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 15 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 21/09/2022 11:09:56 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc phiên họp.

Dung lượng: 694,45kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất