Chiều 08/9/2022: Phiên thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)


Tên album
Chiều 08/9/2022: Phiên thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/09/2022 2:23:09 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 04:13:18 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Xuân - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Lắk phát biểu.

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 04:13:18 CH

Đại biểu Đinh Ngọc Minh - Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau phát biểu.

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 04:13:18 CH

Đại biểu Lê Văn Cường - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 04:13:18 CH

Đại biểu Lò Thị Luyến - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên phát biểu.

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 04:13:18 CH

Đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu.

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 04:13:18 CH

Đại biểu Trần Khánh Thu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phát biểu.

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất