Sáng 08/9/2022: Phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)


Tên album
Sáng 08/9/2022: Phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/09/2022 11:02:44 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 11:03:57 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Dung lượng: 761,94kB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 11:03:57 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

Dung lượng: 710,91kB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 11:03:57 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 825,01kB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 11:03:57 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 929,01kB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 11:03:57 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 11:05:56 SA

Đại biểu Hồ Thị Kim Ngân - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn phát biểu.

Dung lượng: 1,08MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất