Sáng 08/9/2022: Phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)


Tên album
Sáng 08/9/2022: Phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/09/2022 8:28:27 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 08:50:34 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 993,35kB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 08:50:34 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 847,25kB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 09:12:35 SA

Đại biểu Hoàng Đức Thắng - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị phát biểu.

Dung lượng: 966,76kB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 09:12:35 SA

Đại biểu Nguyễn Tạo - Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phát biểu.

Dung lượng: 853,13kB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 09:12:35 SA

Đại biểu Nguyễn Văn Huy - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phát biểu.

Dung lượng: 919,69kB

Tải ảnh gốc

Phiên thảo luận về Dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi)

Ngày tạo: 08/09/2022 09:12:35 SA

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất