Chiều 29/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ


Tên album
Chiều 29/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/08/2022 4:56:47 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ

Ngày tạo: 29/08/2022 05:12:33 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 769,27kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ

Ngày tạo: 29/08/2022 05:11:13 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Dung lượng: 968,51kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ

Ngày tạo: 29/08/2022 05:11:13 CH

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu.

Dung lượng: 877,16kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ

Ngày tạo: 29/08/2022 05:11:13 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong phát biểu.

Dung lượng: 651,66kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ

Ngày tạo: 29/08/2022 05:11:13 CH

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu.

Dung lượng: 817,26kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ

Ngày tạo: 29/08/2022 05:11:13 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu.

Dung lượng: 963,30kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất