Chiều 29/8/2022: UBTVQH xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương


Tên album
Chiều 29/8/2022: UBTVQH xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/08/2022 4:52:40 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

UBTVQH xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Ngày tạo: 29/08/2022 05:15:59 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Dung lượng: 968,51kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Ngày tạo: 29/08/2022 05:15:59 CH

Đại diện Bộ Tài chính phát biểu.

Dung lượng: 877,16kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Ngày tạo: 29/08/2022 05:15:59 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong phát biểu.

Dung lượng: 651,66kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Ngày tạo: 29/08/2022 05:15:59 CH

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu.

Dung lượng: 817,26kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Ngày tạo: 29/08/2022 05:15:59 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường phát biểu.

Dung lượng: 963,30kB

Tải ảnh gốc

UBTVQH xem xét về việc giao danh mục và mức vốn cho nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán ngân sách trung ương kế hoạch năm 2022 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương

Ngày tạo: 29/08/2022 05:15:59 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu.

Dung lượng: 621,29kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất