Chiều 29/8/2022: Khai mạc Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 29/8/2022: Khai mạc Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/08/2022 4:45:36 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/08/2022 04:47:49 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu Phiên họp bất thường tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 826,79kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/08/2022 04:47:48 CH

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Dung lượng: 664,90kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/08/2022 04:47:49 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu Phiên họp bất thường tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 727,57kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/08/2022 04:47:49 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu Phiên họp bất thường tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 960,17kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/08/2022 04:47:49 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu Phiên họp bất thường tháng 8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Dung lượng: 947,61kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp bất thường tháng 8/2022 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 29/08/2022 04:47:49 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 959,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất