Sáng 02/8/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục


Tên album
Sáng 02/8/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục
Nội dung mô tả
Sáng ngày 02/8, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục.
Ngày tạo
24/08/2022 6:06:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dụcv

Ngày tạo: 24/08/2022 06:09:51 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 914,82kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Ngày tạo: 24/08/2022 06:09:51 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Dung lượng: 756,03kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Ngày tạo: 24/08/2022 06:09:51 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp

Dung lượng: 724,66kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Ngày tạo: 24/08/2022 06:09:51 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại phiên họp

Dung lượng: 783,55kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Ngày tạo: 24/08/2022 06:09:51 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu

Dung lượng: 754,98kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự phiên họp sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục

Ngày tạo: 24/08/2022 06:09:51 SA

Các thành viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục tham gia phát biểu ý kiến tại phiên họp

Dung lượng: 676,59kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất