Chiều 18/8/2022: Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022


Tên album
Chiều 18/8/2022: Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/08/2022 11:36:18 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022

Ngày tạo: 19/08/2022 11:36:50 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 889,53kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022

Ngày tạo: 19/08/2022 11:36:50 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc

Dung lượng: 955,34kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022

Ngày tạo: 19/08/2022 11:36:50 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc

Dung lượng: 1.010,03kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022

Ngày tạo: 19/08/2022 11:36:50 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc

Dung lượng: 758,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất