Chiều 18/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân


Tên album
Chiều 18/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2022 4:54:02 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 19/08/2022 11:33:14 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 753,55kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 19/08/2022 11:33:14 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 601,78kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 19/08/2022 11:33:14 SA

Chủ tịch HĐND Tp.Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn phát biểu.

Dung lượng: 645,92kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 19/08/2022 11:33:14 SA

Trưởng ban Pháp chế HĐND Tp.Hồ Chí Minh Phạm Quỳnh Anh phát biểu.

Dung lượng: 801,42kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 19/08/2022 11:33:14 SA

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu.

Dung lượng: 729,45kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân

Ngày tạo: 18/08/2022 04:55:37 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 799,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất