Sáng 18/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở


Tên album
Sáng 18/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2022 3:17:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày tạo: 18/08/2022 03:22:56 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 695,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày tạo: 18/08/2022 03:22:56 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 843,90kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày tạo: 18/08/2022 03:22:56 CH

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 778,64kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày tạo: 18/08/2022 03:22:56 CH

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu.

Dung lượng: 704,08kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày tạo: 18/08/2022 03:22:56 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 711,14kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày tạo: 18/08/2022 03:22:56 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Dung lượng: 891,48kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất