Sáng 18/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện


Tên album
Sáng 18/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2022 3:10:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày tạo: 18/08/2022 03:14:42 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 864,93kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày tạo: 18/08/2022 03:14:42 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 889,17kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày tạo: 18/08/2022 03:14:42 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 953,05kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày tạo: 18/08/2022 03:14:42 CH

Đại tá Vũ Viết Hoàng-Phó Tham mưu trưởng tác chiến Binh chủng Thông tin liên lạc nêu quan điểm tại Phiên họp.

Dung lượng: 597,96kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày tạo: 18/08/2022 03:14:42 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 705,61kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Ngày tạo: 18/08/2022 03:14:42 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy trình bày báo cáo.

Dung lượng: 846,19kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất