Sáng 15/8/2022: Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022


Tên album
Sáng 15/8/2022: Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/08/2022 9:23:19 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022

Ngày tạo: 18/08/2022 09:24:52 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Dung lượng: 981,07kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022

Ngày tạo: 18/08/2022 09:24:51 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Dung lượng: 801,11kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022

Ngày tạo: 18/08/2022 09:24:52 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 971,81kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022

Ngày tạo: 18/08/2022 09:24:52 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 812,38kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022

Ngày tạo: 18/08/2022 09:24:52 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 862,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất