Chiều 11/8/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 11/8/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/08/2022 3:27:23 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/08/2022 03:28:56 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc

Dung lượng: 659,30kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/08/2022 03:28:56 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc

Dung lượng: 731,79kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/08/2022 03:28:56 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc

Dung lượng: 905,77kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/08/2022 03:28:56 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc

Dung lượng: 869,54kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/08/2022 03:28:56 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 919,22kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 17/08/2022 03:28:56 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 783,15kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất