Chiều 11/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19


Tên album
Chiều 11/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19
Nội dung mô tả
Ngày tạo
17/08/2022 3:20:57 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ngày tạo: 17/08/2022 03:24:08 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 925,76kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ngày tạo: 17/08/2022 03:24:08 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình

Dung lượng: 847,79kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ngày tạo: 17/08/2022 03:24:08 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 966,44kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ngày tạo: 17/08/2022 03:24:08 CH

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày Tờ trình

Dung lượng: 685,44kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ngày tạo: 17/08/2022 03:24:08 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 994,44kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề xuất của Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19

Ngày tạo: 17/08/2022 03:24:08 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 834,19kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất