Chiều 09/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022


Tên album
Chiều 09/8/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022
Nội dung mô tả
Chiều 09/8, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022. Thượng tướng Trần Quang Phương, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành nội dung làm việc.
Ngày tạo
10/08/2022 6:26:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022

Ngày tạo: 10/08/2022 06:29:56 SA

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình báo cáo công tác dân nguyện tháng 7 năm 2022 của Quốc hội

Dung lượng: 708,91kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022

Ngày tạo: 10/08/2022 06:29:56 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 688,89kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022

Ngày tạo: 10/08/2022 06:29:56 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 972,17kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022

Ngày tạo: 10/08/2022 06:29:56 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 932,75kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022

Ngày tạo: 10/08/2022 06:29:56 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 720,78kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7/2022

Ngày tạo: 10/08/2022 06:29:56 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 989,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất