Chiều 09/8/2022: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư & bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025


Tên album
Chiều 09/8/2022: Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư & bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025
Nội dung mô tả
Thực hiện Chương trình Phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều ngày 09/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư và bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.
Ngày tạo
10/08/2022 6:21:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư & bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 10/08/2022 06:24:44 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 954,92kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư & bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 10/08/2022 06:24:44 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1.017,52kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư & bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 10/08/2022 06:24:44 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 615,60kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư & bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 10/08/2022 06:24:44 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 820,15kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư & bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 10/08/2022 06:24:44 SA

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu.

Dung lượng: 918,63kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về danh mục dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư & bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025

Ngày tạo: 10/08/2022 06:24:44 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng phát biểu.

Dung lượng: 884,35kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất