Chiều 09/8/2022: Khai mạc phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 09/8/2022: Khai mạc phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
10/08/2022 6:14:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/08/2022 06:17:31 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Dung lượng: 955,09kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/08/2022 06:17:31 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Dung lượng: 974,22kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/08/2022 06:17:31 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Dung lượng: 850,91kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/08/2022 06:17:31 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 819,97kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/08/2022 06:17:31 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 820,43kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc phiên họp thứ 14 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 10/08/2022 06:17:31 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu

Dung lượng: 795,00kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất