Chiều 29/7/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu


Tên album
Chiều 29/7/2022: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu
Nội dung mô tả
Chiều 29/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu.
Ngày tạo
31/07/2022 8:02:33 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Ngày tạo: 31/07/2022 08:05:17 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Dung lượng: 757,79kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Ngày tạo: 31/07/2022 08:05:17 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chụp ảnh lưu niệm cùng Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu và các đại biểu

Dung lượng: 924,50kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Ngày tạo: 31/07/2022 08:05:17 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chào đón Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Dung lượng: 813,29kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Ngày tạo: 31/07/2022 08:05:17 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Dung lượng: 782,59kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Ngày tạo: 31/07/2022 08:05:17 SA

Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu phát biểu.

Dung lượng: 793,99kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt Takebe Tsutomu

Ngày tạo: 31/07/2022 08:05:17 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 816,92kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất