Chiều 14/7/2022: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN


Tên album
Chiều 14/7/2022: Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN
Nội dung mô tả
Chiều 14/7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” cùng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị lấy ý kiến về các nội dung của dự thảo Đề án.
Ngày tạo
22/07/2022 11:40:51 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Ngày tạo: 22/07/2022 11:42:48 SA

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc hội nghị

Dung lượng: 529,05kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Ngày tạo: 22/07/2022 12:29:12 CH

Dung lượng: 501,83kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Ngày tạo: 22/07/2022 12:29:12 CH

Dung lượng: 588,30kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Ngày tạo: 22/07/2022 12:29:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Dung lượng: 474,85kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Ngày tạo: 22/07/2022 12:29:12 CH

Quang cảnh hội nghị

Dung lượng: 706,24kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị lấy ý kiến về đề án xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

Ngày tạo: 22/07/2022 12:29:12 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại hội nghị

Dung lượng: 526,85kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất