Sáng 20/7/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara


Tên album
Sáng 20/7/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara
Nội dung mô tả
Sáng ngày 20/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội đàm với Viện sĩ, Giáo sư, Tiến sĩ Boviengkham Vongdara, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Lào - Việt Nam.
Ngày tạo
22/07/2022 11:32:20 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara

Ngày tạo: 22/07/2022 11:34:24 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara

Dung lượng: 910,84kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara

Ngày tạo: 22/07/2022 11:34:24 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn vui mừng đón tiếp Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara.

Dung lượng: 724,75kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara

Ngày tạo: 22/07/2022 11:34:24 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc Hội đàm.

Dung lượng: 756,28kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara

Ngày tạo: 22/07/2022 11:34:24 SA

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara phát biểu tại Hội đàm.

Dung lượng: 728,12kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara

Ngày tạo: 22/07/2022 11:34:24 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam.

Dung lượng: 764,96kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm với Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Boviengkham Vongdara

Ngày tạo: 22/07/2022 11:34:24 SA

Quang cảnh hội đàm

Dung lượng: 865,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất