Chiều 13/7/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng trướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Tên album
Chiều 13/7/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng trướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Nội dung mô tả
Chiều 13/7, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương – Trưởng Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016 – 2021” đã chủ trì cuộc làm việc của Đoàn giám sát với Bộ Công an.
Ngày tạo
14/07/2022 3:04:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng trướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 14/07/2022 03:07:37 CH

Quang cảnh cuộc làm việc

Dung lượng: 860,18kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng trướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 14/07/2022 03:07:36 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu

Dung lượng: 582,77kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng trướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 14/07/2022 03:07:36 CH

Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, Tổ trưởng tổ công tác Đoàn giám sát của Quốc hội Nguyễn Công Long trình bày Báo cáo kết quả rà soát các Báo cáo của Bộ Công an

Dung lượng: 1,59MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng trướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 14/07/2022 03:07:36 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu khai mạc cuộc làm việc

Dung lượng: 557,45kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng trướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 14/07/2022 03:07:36 CH

Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính, Bộ Công an Trịnh Ngọc Bảo Duy báo cáo

Dung lượng: 2,69MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng trướng Trần Quang Phương chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Ngày tạo: 14/07/2022 03:07:36 CH

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Vũ Thị Lưu Mai phát biểu

Dung lượng: 1,43MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất