Chiều 12/7/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đồng chủ trì Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào


Tên album
Chiều 12/7/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đồng chủ trì Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào
Nội dung mô tả
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, chiều ngày 12/7, Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch Quốc hội Lào Sommad Pholsena đồng chủ trì Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào.
Ngày tạo
14/07/2022 1:56:15 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

Ngày tạo: 14/07/2022 02:02:03 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Hội thảo

Dung lượng: 992,09kB

Tải ảnh gốc

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

Ngày tạo: 14/07/2022 02:02:03 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Đức Hải tiếp đón Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sommad Pholsena

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

Ngày tạo: 14/07/2022 02:02:03 CH

Quang cảnh hội thảo

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

Ngày tạo: 14/07/2022 02:02:03 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Hội thảo

Dung lượng: 937,58kB

Tải ảnh gốc

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

Ngày tạo: 14/07/2022 02:02:03 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu khai mạc Hội thảo

Dung lượng: 953,04kB

Tải ảnh gốc

Hội thảo trao đổi kinh nghiệm công tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào

Ngày tạo: 14/07/2022 02:02:03 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sommad Pholsena

Dung lượng: 902,74kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất