Sáng 12/7/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội


Tên album
Sáng 12/7/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/07/2022 9:58:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2022 09:59:52 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 731,43kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2022 09:59:52 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 861,12kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2022 09:59:52 SA

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 909,90kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2022 09:59:52 SA

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 803,07kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2022 09:59:52 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 892,80kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng kết kỳ họp thứ 3 và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 4 của Quốc hội

Ngày tạo: 12/07/2022 09:59:52 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 703,17kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất