Sáng 11/7/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022


Tên album
Sáng 11/7/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/07/2022 10:19:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022

Ngày tạo: 11/07/2022 10:20:22 SA

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình trình bày báo cáo.

Dung lượng: 845,49kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022

Ngày tạo: 11/07/2022 10:20:22 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 924,29kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022

Ngày tạo: 11/07/2022 12:29:51 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga phát biểu.

Dung lượng: 708,32kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022

Ngày tạo: 11/07/2022 12:29:51 CH

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh phát biểu.

Dung lượng: 773,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022

Ngày tạo: 11/07/2022 12:29:51 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 552,65kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 06/2022

Ngày tạo: 11/07/2022 12:29:51 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 626,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất