Sáng 11/7/2022: Khai mạc Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Sáng 11/7/2022: Khai mạc Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/07/2022 8:35:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Khai mạc Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/07/2022 08:37:35 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Dung lượng: 794,06kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/07/2022 08:37:35 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội tại phiên khai mạc

Dung lượng: 728,79kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/07/2022 08:37:35 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 771,81kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/07/2022 08:37:35 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Dung lượng: 929,02kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/07/2022 08:37:35 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Dung lượng: 704,28kB

Tải ảnh gốc

Khai mạc Phiên họp thứ 13 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 11/07/2022 08:37:35 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc

Dung lượng: 957,11kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất