Sáng 06/7/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn


Tên album
Sáng 06/7/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/07/2022 11:23:38 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày tạo: 06/07/2022 11:32:10 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 871,04kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày tạo: 06/07/2022 11:32:10 SA

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu.

Dung lượng: 741,41kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày tạo: 06/07/2022 11:32:10 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 993,13kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày tạo: 06/07/2022 11:32:10 SA

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp

Dung lượng: 707,68kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày tạo: 06/07/2022 11:32:10 SA

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành tham dự phiên họp

Dung lượng: 956,86kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn

Ngày tạo: 06/07/2022 11:32:10 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 676,98kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất