Sáng 04/6/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021


Tên album
Sáng 04/6/2022: Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/07/2022 11:07:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 06/07/2022 11:12:19 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 06/07/2022 11:12:19 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 06/07/2022 11:12:19 SA

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 06/07/2022 11:12:19 SA

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Nguyễn Phú Cường trình bày báo cáo thẩm tra.

Dung lượng: 966,33kB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 06/07/2022 11:12:19 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét phương án sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi và kinh phí còn lại của ngân sách trung ương năm 2021

Ngày tạo: 06/07/2022 11:12:19 SA

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất