Chiều 29/6/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm trực tuyến với Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc


Tên album
Chiều 29/6/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm trực tuyến với Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc
Nội dung mô tả
Chiều ngày 29/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn có cuộc hội đàm trực tuyến với đồng chí Vương Thần, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc.
Ngày tạo
29/06/2022 11:05:11 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm trực tuyến với Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc

Ngày tạo: 29/06/2022 11:07:23 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn

Dung lượng: 749,53kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm trực tuyến với Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc

Ngày tạo: 29/06/2022 11:07:23 CH

Các đại biểu tham dự hội đàm trực tuyến chụp ảnh lưu niệm tại điểm cầu Nhà Quốc hội.

Dung lượng: 677,07kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm trực tuyến với Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc

Ngày tạo: 29/06/2022 11:07:23 CH

Các đại biểu tham dự buổi hội đàm trực tuyến

Dung lượng: 729,72kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm trực tuyến với Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc

Ngày tạo: 29/06/2022 11:07:23 CH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội đàm.

Dung lượng: 534,95kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm trực tuyến với Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc

Ngày tạo: 29/06/2022 11:07:23 CH

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi hội đàm.

Dung lượng: 682,23kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội đàm trực tuyến với Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc

Ngày tạo: 29/06/2022 11:07:23 CH

Các đại biểu tham dự buổi hội đàm trực tuyến

Dung lượng: 659,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất