Sáng 28/6/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức


Tên album
Sáng 28/6/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức
Nội dung mô tả
Sáng ngày 28/6, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã tiếp Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức, Uỷ viên Hội đồng Trường Đại học Việt – Đức.
Ngày tạo
28/06/2022 6:17:50 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức

Ngày tạo: 28/06/2022 06:20:58 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Tiến sĩ Kambiz Ghawami chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu tham dự buổi tiếp.

Dung lượng: 798,82kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức

Ngày tạo: 28/06/2022 06:20:58 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Tiến sĩ Kambiz Ghawami trao đổi một số nội dung tại buổi tiếp

Dung lượng: 627,51kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức

Ngày tạo: 28/06/2022 06:20:58 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại buổi tiếp

Dung lượng: 1.013,89kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức

Ngày tạo: 28/06/2022 06:20:58 CH

Các đại biểu tham dự buổi tiếp

Dung lượng: 846,17kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức

Ngày tạo: 28/06/2022 06:20:58 CH

Tiến sĩ Kambiz Ghawami, Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức phát biểu tại buổi tiếp.

Dung lượng: 899,10kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải tiếp Chủ tịch Tổ chức hỗ trợ Đại học thế giới Cộng hoà Liên bang Đức

Ngày tạo: 28/06/2022 06:20:58 CH

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Tiến sĩ Kambiz Ghawami trao đổi một số nội dung tại buổi tiếp

Dung lượng: 821,82kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất