Chiều 15/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)


Tên album
Chiều 15/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2022 3:04:44 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:06:44 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Kạn biểu quyết.

Dung lượng: 824,90kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:06:44 CH

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:06:44 CH

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 1,29MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:06:44 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,21MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:06:44 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 984,41kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Điện ảnh (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 03:06:44 CH

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi).

Dung lượng: 919,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất