Sáng 15/6/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)


Tên album
Sáng 15/6/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2022 8:42:19 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 11:23:02 SA

Thứ trưởng Bộ Công thương Đặng Hoàng An phát biểu giải trình một số nội dung tại phiên họp.

Dung lượng: 897,90kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 09:19:56 SA

Đại biểu Nguyễn Lâm Thành - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên phát biểu.

Dung lượng: 1.004,81kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 09:19:56 SA

Đại biểu Đào Hồng Vận - Đoàn ĐBQH tỉnh Hưng Yên phát biểu.

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 09:19:56 SA

Đại biểu Phan Đức Hiếu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phát biểu.

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 09:19:56 SA

Đại biểu Phạm Đức Ấn - Đoàn ĐBQH Tp.Hà Nội phát biểu.

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Dầu khí (sửa đổi)

Ngày tạo: 15/06/2022 09:19:57 SA

Đại biểu Trần Hồng Nguyên - Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận phát biểu.

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất