Sáng 15/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020


Tên album
Sáng 15/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2022 8:29:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày tạo: 15/06/2022 08:54:14 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang biểu quyết

Dung lượng: 947,24kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày tạo: 15/06/2022 08:34:00 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh biểu quyết.

Dung lượng: 794,85kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày tạo: 15/06/2022 08:34:00 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định biểu quyết.

Dung lượng: 835,51kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày tạo: 15/06/2022 08:34:00 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Dương biểu quyết.

Dung lượng: 772,13kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày tạo: 15/06/2022 08:34:00 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày tạo: 15/06/2022 08:34:00 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất