Chiều 14/6/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)


Tên album
Chiều 14/6/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/06/2022 2:11:26 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/06/2022 02:12:53 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,06MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/06/2022 02:12:53 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/06/2022 02:12:53 CH

Đại biểu Nguyễn Trần Phượng Trân - Đoàn ĐBQH Tp.HCM phát biểu.

Dung lượng: 942,04kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/06/2022 02:12:53 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành nội dung làm việc.

Dung lượng: 912,90kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/06/2022 02:12:53 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi)

Ngày tạo: 14/06/2022 02:15:36 CH

Đại biểu Chamaléa Thị Thủy - Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Thuận phát biểu.

Dung lượng: 1.020,02kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất