Sáng 14/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023


Tên album
Sáng 14/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/06/2022 9:02:36 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023

Ngày tạo: 14/06/2022 10:04:23 SA

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 1,25MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023

Ngày tạo: 14/06/2022 10:04:23 SA

Các đại biểu Quốc hội biểu quyết

Dung lượng: 1,17MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023

Ngày tạo: 14/06/2022 09:04:15 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh biểu quyết

Dung lượng: 1,27MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023

Ngày tạo: 14/06/2022 09:04:14 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023

Ngày tạo: 14/06/2022 09:04:14 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua các nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023

Ngày tạo: 14/06/2022 09:04:15 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các dự thảo nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2023.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất