Sáng 14/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động


Tên album
Sáng 14/6/2022: Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động
Nội dung mô tả
Ngày tạo
14/06/2022 8:59:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 14/06/2022 09:01:52 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Kon Tum biểu quyết

Dung lượng: 819,84kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ độngv

Ngày tạo: 14/06/2022 09:01:52 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 14/06/2022 09:01:52 SA

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,12MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 14/06/2022 09:01:52 SA

Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông biểu quyết

Dung lượng: 746,20kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 14/06/2022 09:01:52 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cảnh sát cơ động

Ngày tạo: 14/06/2022 09:01:52 SA

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Cảnh sát cơ động.

Dung lượng: 1,18MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất