Chiều 13/6/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)


Tên album
Chiều 13/6/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/06/2022 2:36:30 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 13/06/2022 02:52:48 CH

Dung lượng: 978,49kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 13/06/2022 04:36:11 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Lệ - Đoàn ĐBQH Tp.HCM phát biểu.

Dung lượng: 1,16MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 13/06/2022 04:36:11 CH

Đại biểu Đỗ Đức Hiển - Đoàn ĐBQH Tp.HCM phát biểu.

Dung lượng: 874,54kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 13/06/2022 04:36:11 CH

Đại biểu Phan Đức Hiếu - Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình phát biểu.

Dung lượng: 912,16kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 13/06/2022 04:36:11 CH

Đại biểu Phạm Văn Hòa - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Dung lượng: 1,02MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Thanh tra (sửa đổi)

Ngày tạo: 13/06/2022 04:36:11 CH

Đại biểu Trương Xuân Cừ - Đoàn ĐBQH Tp. Hà Nội phát biểu.

Dung lượng: 920,93kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất