Chiều 09/6/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại


Tên album
Chiều 09/6/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại
Nội dung mô tả
Chiều tối 09/06, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị Ủy ban Đối ngoại lưu ý 5 vấn đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác đối ngoại trong thời gian tới.
Ngày tạo
12/06/2022 3:41:07 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại

Ngày tạo: 12/06/2022 03:43:56 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại

Ngày tạo: 12/06/2022 03:43:56 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Dung lượng: 805,07kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại

Ngày tạo: 12/06/2022 03:43:55 CH

Thượng tọa Thích Đức Thiện - Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đóng góp ý kiến tại Phiên họp.

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại

Ngày tạo: 12/06/2022 03:43:55 CH

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu.

Dung lượng: 1.006,41kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại

Ngày tạo: 12/06/2022 03:43:55 CH

Quang cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Dung lượng: 1,04MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại

Ngày tạo: 12/06/2022 03:43:55 CH

Quang cảnh Phiên họp toàn thể lần thứ 3 của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất