Chiều 17/5/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao Quyết định khen thưởng cho ĐBQH chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV


Tên album
Chiều 17/5/2022: Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao Quyết định khen thưởng cho ĐBQH chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV
Nội dung mô tả
Chiều 17/5, tại Nhà Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và Văn phòng Quốc hội tổ chức lễ trao Quyết định khen thưởng của Chủ tịch Nước cho đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương của Quốc hội Khóa XIV. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì và phát biểu buổi lễ.
Ngày tạo
12/06/2022 3:26:25 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao Quyết định khen thưởng cho ĐBQH chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV

Ngày tạo: 12/06/2022 03:29:21 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân Chương khen thưởng cho đại biểu được vinh danh

Dung lượng: 997,30kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao Quyết định khen thưởng cho ĐBQH chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV

Ngày tạo: 12/06/2022 03:29:21 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi lễ

Dung lượng: 918,58kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao Quyết định khen thưởng cho ĐBQH chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV

Ngày tạo: 12/06/2022 03:29:21 CH

Các đại biểu tại buổi lễ

Dung lượng: 854,79kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao Quyết định khen thưởng cho ĐBQH chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV

Ngày tạo: 12/06/2022 03:29:21 CH

Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng khóa XIV Nguyễn Quốc Hưng tại buổi lễ

Dung lượng: 729,40kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao Quyết định khen thưởng cho ĐBQH chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV

Ngày tạo: 12/06/2022 03:29:21 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định khen thưởng cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Bang Nga Ngô Đức Mạnh

Dung lượng: 746,62kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Lễ trao Quyết định khen thưởng cho ĐBQH chuyên trách ở Trung ương Khóa XIV

Ngày tạo: 12/06/2022 03:29:21 CH

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Quyết định khen thưởng cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên Bang Nga Ngô Đức Mạnh

Dung lượng: 740,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất