Chiều 09/6/2022: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh


Tên album
Chiều 09/6/2022: Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/06/2022 5:28:52 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh

Ngày tạo: 09/06/2022 05:38:49 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh

Ngày tạo: 09/06/2022 05:38:49 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,46MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh

Ngày tạo: 09/06/2022 05:38:49 CH

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu.

Dung lượng: 1,34MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh

Ngày tạo: 09/06/2022 05:38:49 CH

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu.

Dung lượng: 1,37MB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh

Ngày tạo: 09/06/2022 05:38:49 CH

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh phát biểu.

Dung lượng: 697,64kB

Tải ảnh gốc

Phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh

Ngày tạo: 09/06/2022 05:38:49 CH

Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu

Dung lượng: 929,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất