Sáng 02/6/2022: Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước


Tên album
Sáng 02/6/2022: Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/06/2022 8:36:04 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 02/06/2022 11:56:04 SA

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận nội dung thảo luận.

Dung lượng: 775,12kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 02/06/2022 01:03:50 CH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu bên lề phiên họp.

Dung lượng: 978,79kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 02/06/2022 01:03:50 CH

Dung lượng: 816,51kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 02/06/2022 01:03:50 CH

Dung lượng: 862,09kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 02/06/2022 01:03:50 CH

Dung lượng: 651,67kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội tiếp tục thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 02/06/2022 01:03:50 CH

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc bên lề phiên họp.

Dung lượng: 990,49kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất