Ngày 01/6/2022: Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước


Tên album
Ngày 01/6/2022: Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/06/2022 8:27:57 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 01/06/2022 08:24:29 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 01/06/2022 08:24:29 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,53MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 01/06/2022 08:24:29 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,64MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 01/06/2022 08:24:51 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 01/06/2022 08:33:41 CH

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng phát biểu làm rõ một số vấn đề các vị đại biểu Quốc hội nêu.

Dung lượng: 639,94kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước

Ngày tạo: 01/06/2022 08:33:41 CH

Đại biểu Nguyễn Việt Hà - Đoàn ĐBQH tỉnh Tuyên Quang phát biểu.

Dung lượng: 723,36kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất