Sáng 31/5/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ


Tên album
Sáng 31/5/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/05/2022 8:36:24 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày tạo: 31/05/2022 07:36:35 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 1,85MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày tạo: 31/05/2022 08:42:11 SA

Đại biểu Đoàn Thị Lê An - Đoàn ĐBQH tỉnh Cao Bằng phát biểu.

Dung lượng: 702,15kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày tạo: 31/05/2022 08:43:48 SA

Đại biểu Nguyễn Hải Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp phát biểu.

Dung lượng: 966,41kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày tạo: 31/05/2022 09:05:31 SA

Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu.

Dung lượng: 648,87kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày tạo: 31/05/2022 09:05:31 SA

Đại biểu Thái Thị An Chung - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu.

Dung lượng: 598,09kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Ngày tạo: 31/05/2022 09:05:31 SA

Đại biểu Lê Hoàng Anh - Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai phát biểu.

Dung lượng: 994,52kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất