Chiều 27/5/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)


Tên album
Chiều 27/5/2022: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/05/2022 2:43:05 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Ngày tạo: 27/05/2022 05:43:49 CH

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc giải trình, làm rõ một số nội dung các đại biểu Quốc hội quan tâm.

Dung lượng: 663,36kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Ngày tạo: 27/05/2022 04:06:53 CH

Đại biểu Vũ Thị Liên Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi phát biểu.

Dung lượng: 822,95kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Ngày tạo: 27/05/2022 04:06:53 CH

Đại biểu Võ Mạnh Sơn - Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

Dung lượng: 771,23kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Ngày tạo: 27/05/2022 04:06:53 CH

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga - Đoàn ĐBQH tỉnh Hải Dương phát biểu.

Dung lượng: 642,57kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Ngày tạo: 27/05/2022 05:40:39 CH

Đại biểu Hoàng Minh Hiếu - Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu.

Dung lượng: 633,90kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

Ngày tạo: 27/05/2022 05:40:39 CH

Đại biểu Phạm Thị Kiều - Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông phát biểu.

Dung lượng: 762,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất