Chiều 13/5/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV


Tên album
Chiều 13/5/2022: Bế mạc Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
13/05/2022 5:15:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bế mạc Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/05/2022 05:16:29 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 864,07kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/05/2022 05:16:29 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 780,61kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/05/2022 05:16:29 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 855,96kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/05/2022 05:16:29 CH

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc phiên họp.

Dung lượng: 861,74kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/05/2022 05:16:29 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 692,37kB

Tải ảnh gốc

Bế mạc Phiên họp thứ 11 - Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV

Ngày tạo: 13/05/2022 05:16:29 CH

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham dự phiên họp.

Dung lượng: 873,55kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất